به استحضار می رساند
هیئت مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰  با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر نمکی، نشستی بسیار مفید و ارزشمند را برگزار نمود. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجمن توسط ریاست محترم انجمن، جناب آقای دکتر وجگانی ارائه شد. سپس مسائل و دغدغه های اساتید و دانشجویان ایمونولوژی توسط اعضای محترم هیات مدیره انجمن  به شرح زیر به استحضار مقام عالی وزارت رسید. 

۱.  لزوم ارایه واحد تئوری و عملی ایمونولوژی در قالب ۳ واحد درسی در مقطع علوم پایه پزشکی و گنجاندن این درس در آزمون جامع علوم پایه ( کما فی السابق ) به علاوه یک واحد ایمونولوژی بالینی. 
۲. پیشنهاد اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز پزشکی بازساختی.
۳.  تشریح دستاوردها و بیان اهمیت دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی 
۴.  گزارش کنگره پانزدهم ایمونولوژی اهواز و در خواست حمایت جهت برگزاری هرچه بهتر کنگره.
۵. مشکلات مربوط به دانشجویان و اشتغال فارغ التحصیلان
۶.  طرح تقاضاو پیشنهادات کمیته بالینی انجمن در ارتباط با دوره فلوشیپ برای پزشکان ایمونولوژیست. 

در ادامه جلسه، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن اشاره به برخی چالش های مهم فرهنگی پژوهشی به ارایه راهکارهایی در زمینه ارتقاء تعاملات علمی و لزوم تقویت ارتباطات بین بخشی در علوم پایه پزشکی و انسجام بخشی و تقویت علوم پایه و  بالین پرداختند. ایشان در ادامه بر اهمیت پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی تاکید کردند و لزوم حمایت همه جانبه انجمن و قاطبه ایمونولوژیست های کشور از برگزاری این رویداد مهم علمی را یادآور شدند. همچنین حمایت وزارت بهداشت از اشتغال فارغ التحصیلان در شرکت های دانش بنیان و هدایت آموزش و پژوهش ایمونولوژی در مسیر تولیدات دانش بنیان مرتبط با ایمونولوژی را به عنوان یکی از راهبرد های انجمن را مورد تاکید قرار دادند.