به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ایمونولوژی، روز شنبه ٩ اردیبهشت در حاشیه کنگره ایمونولوژی تولیدمثل در یزد برگزار شد. در این مراسم اعضای محترم هیات مدیره انجمن، برخی اعضای محترم هیات بورد ایمونولوژی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی یزد، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، اساتید و دانشجویان رشته ایمونولوژی از شهرهای مختلف شرکت داشتند.

در این برنامه از اعضای هیات علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد تجلیل به عمل آمد.