آموز ش های تخصصی  ایمونولوژی  بر اساس کوریکولوم جدید 

 

سلسه جلسات کلاس مجازی بیوانفورماتیک مقدماتی مقطع دکتری ایمونولوژی

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه اول/آشنایی با دیتابیس های بیوانفورماتیک

در این جلسه با دیتابیس های بیوانفورماتیک، به ویژه NCBI، آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه: https://www.aparat.com/v/CoZQg

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه دوم/آشنایی با دیتابیس های بیوانفورماتیک

در این جلسه با دیتابیس های بیوانفورماتیک، به ویژه NCBI، آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:    https://www.aparat.com/v/PRnhi 

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه سوم/آشنایی با دیتابیس های ژن

در این جلسه با دیتابیس های ژن آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:  https://www.aparat.com/v/MJLBW

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه چهارم/آشنایی با نحوه جستجو در دیتابیس ژن

در این جلسه با نحوه جستجو در دیتابیس ژن و چگونگی استفاده از فیلترهای موجود در این دیتابیس آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:  https://www.aparat.com/v/md9C3

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه پنجم/آشنایی با رکوردهای دیتابیس ژن

در این جلسه با رکوردهای دیتابیس ژن آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:  https://www.aparat.com/v/7aPu6

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه ششم/آشنایی با رکوردهای دیتابیس های ژن

در این جلسه با رکوردهای دیتابیس های ژن و پلاگین Sequence Viewer آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:  https://www.aparat.com/v/DnlRd

 

بیوانفورماتیک مقدماتی - جلسه هفتم/آشنایی با رکوردهای دیتابیس ژن

در این جلسه با رکوردهای دیتابیس های ژن و پلاگین Sequence Viewer آشنا خواهید شد.

لینک دسترسی به جلسه:  https://www.aparat.com/v/SD7tz