کمیته پژوهش و فناوری

 

مسول کمیته: 

دکتر توحید کاظمی

اعضا و همکاران کمیته: 

دکتر هاجر عباسی

نجیبه شکاری

مهسا جوادیان

آرمین دوزنده جویباری

اهداف و برنامه های  کمیته پژوهش و فناوری

۱) برنامه ریزی به منظور افزایش آگاهی اعضای انجمن با اصول مبتنی بر پژوهش و فناوری، از جمله پروپوزال نویسی، درخواست گرنت های ملی و بین المللی، شبکه های اجتماعی علمی، علم سنجی، پایگاه های داده ها و ... 


۲) شناسائی مراکز فناوری مرتبط به ایمونولوژی (نظیر واکسن، سرم و ...) در کشور و هماهنگی جهت نشست با فناوران مربوطه، و بازدید اعضا از این مراکز


۳) استخراج اولویت های پژوهش و فناوری در حیطه ایمونولوژی از طریق نظر خواهی از اعضا و صاحب نظران، و تلاش جهت تشویق محققان و نیز سیاستگذاران سلامت برای تمرکز بر موارد مزبور

4)    معرفی مقالات علمی شاخص منتشر شده و فناوری های برجسته توسعه داده شده توسط پژوهشگران دنیا و کشور در حوزه ایمونولوژی و حوزه های مرتبط


5)    معرفی و مصاحبه با اساتید و محققین برجسته ایمونولوژی ایرانی در حوزه پژوهش و فناوری، و ذکر زمینه فعالیت تخصصی و تجارب کاربردی آنها

ا