عضویت در انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

به جمع بزرگترین شبکه متخصصین ایمونولوژی و آلرژی کشور بپیوندید!

Image

 مزایای عضویت در انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

  • شرکت در رویداد های علمی شامل همایش ها، کنفرانس ها و کارگاه های انجمن با تخفیف ویژه 

  • امکان شبکه سازی و ارتباط با متخصصین عضو انجمن

  • دریافت کارت  عضویت

  • دریافت خبرنامه 

علاوه بر موارد فوق، عضویت در این انجمن مزیت های دیگری را در پی دارد. از علاقمندانی که واجد شرایط هستند دعوت می نماییم که برای بهره مندی از این مزایا با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.

انواع عضویت و تعرفه ها

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

عضویت وابسته


دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ایمونولوژی و مقاطع مختلف سایر رشته ها 

عضویت پیوسته


دارندگان مدارک PhD ایمونولوژی، فوق تخصص و تخصص ایمونولوژی

عضویت دانشجویی (ایمونولوژی)


دانشجویان رشته ایمونولوژی