هفدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ در پکن توسط IUIS برگزار می گردد.

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۱۲ آوریل ۲۰۱۹

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه نمایید