به نقل از سی ان ان. پژوهشگران اروپایی خبر از درمان یک بیمار مبتلا به ایدز با پیوند سلول های بنیادی خبر دادن که منجر به درمان قطعی شخص مبتلا به ایدز شده است. نتایج این تحقیق در ۴ مارس/ ۱۴ اسفند در نشریه معتبر نیچر منتشر شده است
ویروس HIV یا ویروس بیماری ایدز،  با هدف قرار دادن سلول های سیستم ایمنی موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود.
پس از ۱۰ سال  برای بار دوم پزشکان توانستند ویروس HIV را به طور کامل از بدن یک بیمار پاکسازی کنند، این بیمار با نام بیمار لندنی و اهل انگلیس می باشد.که در سال ۲۰۰۳ به ویروس  HIV آلوده شد و به دنبال آن در سال ۲۰۱۶ به سرطان مبتلا شد. و رضایت وی برای پیوند مغز استخوان برای درمان سرطان از وی اخذ شد.  پزشک وی برای پیوند سلول های مغز استخوان فردی را که مقاوم به الوده شدن در برابر ویروس HIV بود را می یابد، بعد از پیوند مغز استخوان از فرد مقاوم به بیمار، سیستم ایمنی فرد بیمار در برابر ویروس مقاوم شده و در طی مدت زمان مشخصی تحت درمان با داروهای ضد ویروسی قرار گرفت. و بعد از حدود ۱۸ ماه از قطع دارو های ضد ویروسی هیچ آثاری از ویروس در بدن بیمار لندنی مشاهده نشده است.
راویندرا گوبتا، استاد دانشگاه کمبریج و سرتیم این تحقیقات گفت: «با موفقیت در اختفای کامل ویروس در بیمار لندن، نشان دادیم که بهبودی بیمار برلین یک رویداد تصادفی نبود.»
نام «بیمار برلین» به اولین بیماری که ویروس HIV به طور کامل در بدن او از بین رفت. اشاره دارد
شخص دهنده پیوند دارای یک جهش در ژن CCR۵ بود که ویروس HIV از طریق این گیرنده به سلول های سالم حمله کرده و آن ها را آلوده می کند. در نتیجه در شخص مقاوم که این ژن جهش پیدا کرده ویروس توانایی ورود به سول های میزبان را نخواهد داشت.