سمینار واکنش های ایمنی به غذاها با همکاری مشترک گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی بیمارستان کودکان مفید، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، گروه گوارش و کبد بیمارستان کودکان مفید، مرکز تحقیقات عفونی اطفال، مرکز تحقیقات عفونی، اتحادیه بین المللی انجمن های ایمونولوژی، انجمن آسم و آلرژی ایران و انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران در تاریخ ۵ و ۶ اسفندماه در بیمارستان کودکان مفید برگزار گردید.

سمینار واکنش های ایمنی به غذاها، از پایه تا بالین با سخنرانی سرکار خانم دکتر جرجانی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر ایمان زاده ریاست محترم بیمارستان مفید و سرکار خانم دکتر مصداقی دبیر انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و دبیرعلمی سمینار و با حضور روسا و دبیران انجمن های ایمونولوژی ایران، آسم و آلرژی ایران، کودکان و گوارش و کبد کودکان در روز چهارشنبه ۵  اسفند آغاز گردید. سخنرانان از دانشگاه های علوم پزشکی وین، شهید بهشتی، تهران، ایران، ارومیه و یزد در طی دو روز و ۶ پنل تخصصی  به بحث و بررسی آخرین یافته های تحقیقاتی و کلینیکی در مورد آلرژی های غذایی و بیماری سلیاک پرداختند.

در حاشیه این سمینار، کارگاه آلرژی غذایی مشترک بین گروه ایمونولوژی و آلرژی دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه پاتوفیزیولوژی و آلرژی دانشکاه علوم پزشکی وین در روز سه شنبه ۴  اسفندماه برگزار گردید.  این کارگاه با خوشامدگویی جناب آقای دکتر ویسی نماینده معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پروفسورRudolf Valenta از دانشگاه پزشکی وین آغاز شد. در این کارگاه مشترک دکتر Birgit Linhart و نازنین نجفی از دانشگاه وین و دکتر مهرناز مصداقی، فاطمه موسوی، دکتر دلارا بابایی و دکتر رستمی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی خود در زمینه آلرژی غذایی پرداختند. مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل: روند توسعه و تولید هایپو آلرژن ها با دستکاری در اپی توپ های اتصالی به IgE در جهت استفاده به عنوان آنتی ژن کاربردی در ایمنوتراپی، نقش aggregate شدن آلرژن ها در کاهش اثرات تحریکی روی سلول های سیستم ایمنی، بررسی انفلتیراسیون سلول های  Treg در ضایعات EOE، گزارش تحقیقات حساسیت زدایی و عملکرد و جهت گیری گروه تحقیقات سلیاک در مراکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

این سمینار با برگزاری مراسم اختتامیه و تشکر از مسئولین، حضار، سخنرانان و عوامل اجرایی به پایان رسید.