انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران برگزار می کند:
 
مراسم بزرگداشت روز ایمونولوژی


لینک برنامه در نرم افزار زوم:
Join Zoom Meeting
https://us۰۲web.zoom.us/j/۸۹۶۶۶۶۱۶۴۱۵?pwd=UzFqbmdUalN۱VTUrMVZyZU۵Dak۱udz۰۹

Meeting ID:  ۸۹۶۶۶۶۱۶۴۱۵
Passcode:  ۶۰۰۶۰۰