بنام خداوند بخشنده مهربان
بیانیه شماره ۲ در خصوص واکسن کووید ۱۹
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ضمن آرزوی موفقیت برای مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن های تولید داخل و پیرو بیانیه شماره ۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۹ در خصوص واکسن کووید ۱۹، برخی از ملاحظات جامعه ایمونولوژی کشور را به شرح زیر اعلام می دارد.
الف) اعتماد سازی عمومی یکی از ضروری ترین اصول واکسیناسیون است و مطالعات علمی چارچوب و مختصات خاص خود را دارد. در این ارتباط تجربه جهانی نشان داده است که هر گونه اظهار نظر در خصوص بیخطری و کارایی یک واکسن قبل از اتمام مطالعات ،در بررسی بیطرفانه نتایج اثرات نامطلوبی داشته، می تواند منجر به بی اعتمادی شود. همچنین از آنجایی که مانند هر مطالعه علمی دیگر، بررسی خطرات احتمالی و اثربخشی واکسن نیز تحت تاثیر اصل تضاد منافع) Conflict of Interest( قرار دارد، انتظار می رود این مقوله در تمام مراحل تولید و ارزیابی هر یک از واکسن ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ب) کارآزمایی بالینی دارو و واکسن یک مطالعه دوسوکور میباشد. لذا نشان دادن چهره دریافت کنندگان یک واکسن در فاز مطالعه بالینی و همزمان اعلام این که به ایشان واکسن (یا دارونما) تزریق شده است با اصول علمی این مطالعات مغایرت دارد . بدیهی است پس از اتمام مطالعات بالینی و تائید نهایی واکسن، نمایش چهره اولین داوطلبان دریافت واکسن با هدف جلب اعتماد جامعه مفید و مورد تائید است.
ج) از آن جایی که واکسن های جهانی کووید ۱۹ در شرایط اضطراری تائیدیه های لازم را دریافت کرده اند، تردید در خصوص بی خطری این واکسنها حتی در جوامع علمی دور از انتظار نیست. اما جزئیات این موضوع امری بسیار تخصصی )و به بیان دقیق تر فوق تخصصی( است. در شرایطی که موضوع خرید فوری واکسن از منابع معتبر جهانی به منظور حفظ جان کادر درمان و سایر گروه های در معرض خطر جزو تصمیمات اصلی حاکمان سیاسی همه کشورها است، نقش مشاوران تخصصی و تصمیم سازان کشور در این برهه های حساس و سرنوشت ساز بی بدیل است. لذا انتظار می رود متولیان امر به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات جامعه دانشگاهی، انجمن های علمی و گروه های تخصصی بیش از پیش توجه نمایند. از سوی دیگر لازم است جامعه علمی کشور به حکم رسالت علمی خود بدون توجه به ملاحظات خاص، مسولین محترم سیاسی کشور را در ارائه دقیق، صحیح و بیطرفانه یافته های علمی و تحلیل های تخصصی یاری نمایند.
در پایان لازم به توضیح است که مشاهده اثرات واکسیناسیون بر کاهش شیوع و مرگ و میر در یک جمعیت (بسته به جمعیت کشور و سرعت واکسیناسیون) چندین ماه به طول میانجامد. از طرفی تولید و توزیع واکسن و اجرای برنامه واکسیناسیون در جهان فرایندی زمانبر بوده، بروز جهش های تصادفی در ساختار ژنی ویروس نیز دور از انتظار نیست. لذا این انجمن بر لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ،ادامه اجرای برنامه های فاصله گذاری اجتماعی و به کارگیری تمامی راهکارهایی که به هر طریقی مانع از گسترش بیماری شود، تاکید می نماید.
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
                 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

IFrame