بدین وسیله از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ایمونولوژی، برای تکمیل تیم محتوای سایت انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در سه بخش عمومی، اختصاصی و اخبار دعوت به عمل می آید.
در ادامه اهداف و رئوس فعالیت های هر بخش آورده شده است:
 

    هدف  بخش عمومی ارتقا و اطلاع رسانی در حوزه های مختلف ایمونولوژی به زبان ساده برای عموم مردم است.


☑بخش عمومی شامل موارد زیر می باشد

🦠ایمونولوژی و آلرژی به زبان ساده
🦠ایمونولوژی سرطان و تومور 
🦠بیماری های ایمونولوژی
🦠پیوند بافت و اعضای بدن
🦠آلرژی و حساسیت
🦠 آزمایش های ارزیابی سیستم ایمنی بدن
 
۲. هدف از بخش تخصصی:ارائه موضوعات به روز  درجهت تحقیقات پیشرفته ایمونولوژی

👈بخش تخصصی شامل موارد زیر می باشد:

💥ایمونولوژی پایه
💥ایمونولوژی بالینی
💥ایمونولوژی تشخیصی وتحقیقاتی

۳. بخش اخبار وظیفه جمع آوری اخبار علمی و صنفی و انتشاز اخبار در وبسایت و شبکه های اجتماعی انجمن با سرعت می باشد.

ضمنا  به عزیزانی که با  سایت انجمن  همکاری نمایند،  گواهی معتبر اعطا خواهد شد . 
برای عضویت و فرم زیر را تکمیل نمایید.

با تشکر
کمیته اطلاع رسانی و وبسایت