انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ضایعه درگذشت سرکار خانم فخری کریمی را خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه ایمونولوژی تسلیت عرض می نماید.
ایشان مربی سابق گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیش از سی سال سابقه خدمت صادقانه و همکاری صمیمانه بودند.
برای خانواده ایشان آرزوی صبر و برای آن مرحوم طلب مغفرت و علو درجات می نماییم.​