بسمه تعالی

به استحضار می رساند  ثبت نام حضوری  جهت عضویت در انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و کمیته ایمونولوژیست های جوان، با همکاری کمیته اجرایی سیزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، در محل کنگره به انجام رسید.

جا دارد از همکاری های بی نقص کلیه عزیزان مخصوصا سرکار خانم علیدادیانی و آقای دکتر شهروز قادری، که ما را در این کار بزرگ یاری کردند، نهایت تشکر و قدردانی شود.