سومین همایش فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین همایش کمیته جوانان و اشتغال ۲۲ آبان ۱۳۹۵

سومین همایش فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین همایش کمیته جوانان و اشتغال

سومین همایش فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین همایش کمیته جوانان و اشتغال امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران و به صورت همزمان به صورت ویدیو کنفرانس در گروه های ایمونولوژی سراسر کشور برگزار گردید. در ابتدای همایش سرکار خانم دکتر مصداقی، دبیر انجمن ایمونولوژی و آلرژی با محوریت معرفی فعالیت های انجمن ایمونولوژی و آلرژی به ایراد سخنرانی پرداختند.