روز شنبه بیست و سوم مرداد ۱۴۰۰ اولین جلسه هیئت مدیره جدید و آخرین جلسه هیئت مدیره قدیم تشکیل گردید و از زحمات اعضای سابق انجمن تقدیر به عمل آمد. همچنین به دلیل قطعی برق روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ جلسه ادامه یافت. در جلسه روز یکشنبه، بنابر دستور جلسه، هیئت رئیسه انجمن انتخاب شدند. بر اساس این انتخابات که با رای مخفی صورت گرفت، آقای دکتر محمد وجگانی با اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس، آقای دکتر عرفانی با اکثریت آراء به عنوان دبیر و سرکار خانم دکتر مصداقی با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس و خزانه دار انجمن انتخاب شدند.

با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه اعضای محترم  انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران