هوالباقی

به این وسیله درگذشت والده مکرمه استاد عالیقدر وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر سعید نمکی را تسلیت عرص نموده، علو درجات آن مرحومه و صیر و عافیت بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران