اعضای محترم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
محققین و همکاران گرامی

با احترام  به استحضار می رساند که انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در نظر دارد کتب تالیفی و مقالات ارزشمند و اثرگذار اساتید و محققین محترم ایمونولوژی را در سایت رسمی این انجمن به علاقمندان علم ایمونولوژی معرفی نماید.
لذا از کلیه محققین و مؤلفین این رشته پویا خواهشمند است که عنوان کتب شاخص تالیفی 5 سال گذشته (مرتبط با ایمونولوژی  و آلرژی) یا مقالات تالیفی شاخص سال های 2018 و 2019 (با IF بالاتر از 5) خویش را به ایمیل ذیل ارسال نمایند.

 info@isiaonline.org