با کمال خوشوقتی به استحضار می رساند سرکار خانم دکتر مهرناز مصداقی، نایب رییس انجمن و مسؤل کمیته بین الملل انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، با موفقیت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)، به عنوان عضو هیات مدیره این اتحادیه انتخاب شدند. هیات مدیره انجمن این انتخاب شایسته را به ایشان، جامعه ایمونولوژی و به ویژه بانوان فعال در عرصه ایمونولوژی کشور تبریک عرض می نماید. 

لینک صفحه هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)       https://iuis.org/about/who-we-are/executive-council/