پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ۲۸ آذر ۱۴۰۲

پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با محور اصلی "نقش آزمایشگاه در تشخیص و پیگیری بیماری­های کودکان و نوزادن " با اهداف عمیق تر و پویاتر در راه پیشرفت و سربلندی کشور برای روزهای 5 لغایت 8 بهمن ماه سال 1402 و با شرکت شخصیت های دانشگاهی و علمی کشوری و بین المللی در محل بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمینار فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ 30 ابان 1402 به میزبانی پژوهشگاه رویان برگزار گردید. ۱۸ آذر ۱۴۰۲

سمینار فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ 30 ابان 1402 به میزبانی پژوهشگاه رویان برگزار گردید.

در این همایش حدود 200 نفر از دانشجویان، محققین و اشاتید شرکت نمودند. دو سخنرانی علمی توسط سرکار خانمها دکتر ابراهیمی و دکتر رهبری زاده، با موضوع اشتراک تجربیات ایشان در زمینه ایمونوتراپی سرطان انجام گردید. سپس بازدید دانشجویان از پژوهشگاه رویان انجام شد. در ادامه نشست دانشجویی با اعضای هیات مدیره انجمن برگزار گردید. نمایندگان دانشجویان ارشد و دکترا از دانشگاههای تهران، ایران، شهید بهشتی و تربیت مدرس پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح نمودند.

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS) ۱۴ آذر ۱۴۰۱

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

شب شعر ایمونولوژی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

شب شعر ایمونولوژی