انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS) ۱۴ آذر ۱۴۰۱

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

بیانیه شماره دو در خصوص واکسن کووید ۱۹ ۲۵ دی ۱۳۹۹

بیانیه انجمن ایمونولوژی در مورد واکسن کرونابیانیه شماره دو در خصوص واکسن کووید ۱۹

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ضمن آرزوی موفقیت برای مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن های تولید داخل و پیرو بیانیه شماره ۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۹ در خصوص واکسن کووید ۱۹، برخی از ملاحظات جامعه ایمونولوژی کشور را به شرح زیر اعلام می دارد.