چهارمین جشنواره ایمونولوژی ایران

اردیبهشت 1402

جهت تجلیل از اساتید، پژوهشگران و فناوران برتر ایرانی در بخش های زیر برگزار می کند:

الف- بخش اساتید و پژوهشگران برگزیده

  1.  استاد یا پژوهشگر
  2. دانشجو

 ب- بخش پژوهش های برگزیده

  1. طرح پژوهشی
  2. مقاله
  3. کتاب
  4. اختراع یا فرآورده

ج- بخش مراکز علمی- تحقیقاتی برگزیده

  1. گروه آموزشی ایمونولوژی
  2. مرکز تحقیقاتی
  3. شرکت دانش بنیان

لطفا فرم پیوست شده را همراه با تصویر اسکن شده مدارک و مستندات لازم جهت بررسی به پست الکترونیک iranimmunofestival@gmail.com           festival@icia.ir ارسال فرمائید.

فرم ثبت نام 

 

همچنین می توانید پس از ارسال فرم به آدرس ایمیل فوق، مدارک را به آدرس دفتر انجمن  ارسال نمائید.

آدرس دفتر انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران: تهران - کارگر شمالی پایین تر از بزرگراه جلال آل احمد خیابان مجد پلاک 15 طبقه دوم